Shidokan

jest nowoczesnym stylem walki, stworzonym przez japońskiego mistrza Yoshiji Soeno. Jest, zgodnie z myślą jego twórcy, jednym ze stylów karate. Stanowi on jednak połączenie tradycyjnych technik kontaktowego karate z elementami thai-boxingu, judo i jiu-jitsu. Scala więc w sobie tradycję japońskich sztuk walki z dorobkiem innych systemów. Shidokan cechuje się wszechstronnością i praktycznością techniki, nastawioną na kontaktową walkę i samoobronę.

Karate

sztuka walki i sport walki stworzone na Okinawie, w Japonii. Karate obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Do chwili obecnej powstało ponad 100 stylów karate. Jedyną organizacją odpowiedzialną za ruch sportowy karate i uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest World Karate Federation (WKF). Charakterystyczny dla karate jest system stopni uczniowskich i mistrzowskich, stworzony na bazie judo, odrębny w wielu organizacjach i stylach karate.

MMA

dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik (w zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwolone w innych sportach walki bez broni). Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Thai-Boxing

tajski sport walki oraz sztuka walki kładąca nacisk na walkę w klinczu z wykorzystaniem uderzeń łokciami i kolanami. Cechami wyróżniającymi boks tajski na tle innych popularnych stylów jest szerokie użycie uderzeń łokciami i kolanami. W boksie tajskim kładzie się również szczególny nacisk na używanie niskich kopnięć okrężnych. Podstawą stylu jest niskie kopnięcie w udo, przywiązuje równie dużą wagę do klinczu, czyli walki w zwarciu. Jest to łatwo rozpoznawalny element boksu tajskiego.

UKS SHI-KON Łódź

Działalność klubu sięga roku 1998, kiedy to odłączylismy się od struktur Ł.K.K. Kyokushin. Naszym drugim przystankiem było przejście pod skrzydła Polskiej Federacji Seitedo Karate. Po trzech latach, w 2001 roku, postanowiliśmy wstąpić w struktury, bardzo młodej organizacji jak na tamten okres-Polskiej Federacji Shidokan. Przystąpienie dało nam możliwość zaistnienia w szeregach Shidokan Karate w całej Europie i na świecie, a Sensei Grzegorz Chałubiński jako pierwszy Polak reprezentował nasz kraj na międzynarodowym turnieju w Nicei w kwietniu 2002 roku.

Od roku 2006 działamy na terenie Łodzi jako "Shi-kon". W marcu 2007 roku, nasz klub został wpisany do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi prowadzony przez Wydział Sportu UMŁ i uzyskał jednocześnie status stowarzyszenia sportowego.

Klub posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Trenujemy na profesjonalnym sprzęcie firm Fairtex i Dragon. Współpracujemy z UM Łodzi, korzystając z mozliwości ubiegania się o dotacje na rózne zadania publiczne, np. prowadzenie treningów z młodzieżą i dziećmi zagrożonymi patologią, uzyskiwanie środków na wyjazdy wakacyjne dla dzieci z trudną sytuacją materialną.

Nasz klub od początku swojej działalności ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi" . Nasze stowarzyszenia działają razem na rzecz organizacji wyjazdów letnich i zimowych dla wychowanków łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych- Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i nr 2, MOS nr 3, MOS nr 4, a przede wszystkim uczniom SP 145 przy PO nr 1 w Łodzi. Dzięki tej współpracy i środkom pozyskanym od Stowarzyszenia "Między Ludźmi" dwa lub trzy razy w roku wychowankowie w/w placówek wyjeżdżają na obozy sportowo- edukacyjne organizowane przez UKS "Shi-Kon" do: Murzasichla, Swornychgaci, Koszelówki, Zakopanego.

 

Ponadto dzięki przekazanym nam środkom pieniężnym przez Stowarzyszenie, nasi wychowankowie otrzymują szansę podjęcia rywalizacji z zawodnikami z całej Europy. We wrześniu 2011 r. nasza zawodniczka Sylwia Juśkiewicz - wychowanka Domu Dziecka nr 1 i MOS nr 3 w Łodzi, miała możliwość wyjechania na Mistrzostwa Europy w Kick- Boxingu. Zrewanżowała nam się wspaniale, zdobywając wice-mistrzostwo Europy w formule K1. W imieniu naszych podopiecznych bardzo dziękujemy za ofiarność i wspieranie naszych działań.